Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456444 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh
 Linh - ID: 1456444
 Name:  Linh
 IP & Posted by:  116.108.122.118 on March 1, 2019 at 2:00am
 Updated by:  April 1, 2019 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Thoải mái an nhiên vui vẻ sống
 Free Time:  Làm những gì mình thích
 I Am:  Mong muốn có thêm những người bạn tâm giao về phật pháp tâm lý về kinh nghiệm cuoc sống để có thể học hỏi lẫn nhau,hướng đến những việc thiện nguyện
 Looking For:  Hoa đồng tâm lý am hiểu cuộc sống

Back | Send Email to Linh (ID: 1456444)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.