Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 895322 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to WilliamKen
 WilliamKen - ID: 895322
 Name:  WilliamKen
 IP & Posted by:  115.78.80.65 on January 4, 2010 at 6:23pm
 Updated by:  October 29, 2018 at 4:48pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm người phụ nữ thực sự của cuộc đời mình
 Free Time:  Chơi thể thao, du lịch, xem phim và gặp gỡ bạn bè.
 I Am:  Tôi là một người có trách nhiệm, lãng mạn và giàu tình cảm.
 Looking For:  Có tâm hồn đồng điệu cùng tôi và nhất thiết phải có duyên cùng nhỉ hihi

Back | Send Email to WilliamKen (ID: 895322)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.