Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 890341 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tatthinh

 tatthinh - ID: 890341
 Name:  tatthinh
 IP & Posted by:  76.121.136.30 on December 17, 2009 at 4:09pm
 Updated by:  February 2, 2018 at 4:52pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Portland
 State/Province:  Oregon
 Zip:  97220
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Da Tot Nghiep
 Smoker:  Heavy smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tot nghiep DH, co viec lam va nhat la co 1 nguoi vo thuy chung
 Free Time:  THích đọc sách nghe nhạc, nói chuyện với người yêu
 I Am:  Lười, a little bit quite. Minh Dung Skype neu ai co hung thu thi them ban: thinhly21@gmail.com
 Looking For:  Hiền, ko cần wá đep :D, thủy chung, luôn lắng nghe và hiểu người khác, đừng wá ghen tuôn. Ai muốn làm wen có thể add nick minh roi xem wc vì mình không thich chụp hinh nhìu lắm. sorry vì sự bất tiện này nhưng mình đảm bảo hình trên là của mỉnh thật 100% không co chỉnh sửa ji cả

Back | Send Email to tatthinh (ID: 890341)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.