Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 831865 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mr Nano
 Mr Nano - ID: 831865
 Name:  Mr Nano
 IP & Posted by:  12.238.8.30 on July 1, 2009 at 11:57am
 Updated by:  September 18, 2018 at 2:02pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Santa Clara
 State/Province:  California
 Zip:  95052
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kỹ Sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mình đã mãn nguyện với công việc hiện tại của mình, nên hiện tại không muốn đề ra mOc tiêu dài. Nhưng ước mơ của mình là có thật nhiều tiền để giứp đở người nghèo VN
 Free Time:  đá banh, đánh cầu, cafe, online, du lịch, câu cá
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng, khiêm tốn, rất hăng say trong công việc, tôn trọng ý kiến của mọi người
 Looking For:  mình muốn làm quen với tất cả các bạn khắp năm châu

Back | Send Email to Mr Nano (ID: 831865)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.