Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 730697 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 AnhMuonKetBan - ID: 730697
 Name:  AnhMuonKetBan
 IP & Posted by:  64.91.143.36 on December 25, 2008 at 9:46pm
 Updated by:  July 20, 2018 at 10:06pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Athletic
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77064
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  kiếm tiền lo cho cuộc sống để khỏi khổ. Muốn kiếm ai đó thực tâm, không tứ đổ tường, dịu dàng, nữ tính biết lo cho gia đình.
 Free Time:  Chơi bóng chuyền, tennis, basketball, đá banh. Nói chung thúc thể thao.
 I Am:  Người nghiêm túc trong mối quan hệ, đàng hoàng, không biết nóii sao. Gặp sẽ biết.
 Looking For:  Người chung tình trong tình bạn cũng như trong tình yêu, không sảo trá, người phải có đạo đức.

Back | Send Email to AnhMuonKetBan (ID: 730697)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.