Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 727156 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Jo - ID: 727156
 Name:  Jo
 IP & Posted by:  80.203.54.30 on December 15, 2008 at 6:17am
 Updated by:  November 5, 2018 at 5:04am
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  7-mountain
 Country:  Sweden
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  technical
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người bạn, 1 người để yêu thương!
 Free Time:  Ca 1 khong gian trong vang , can duoc do day nhung chuyen buon vui.
 I Am:  là 1 người bạn, bạn có thể nói chuyện với ,1 người đàn ông muốn lắng nghe những chuyện bạn muốn tâm sự với.
 Looking For:  1 người phụ nữ dễ thương và biết yêu thương.

Back | Send Email to Jo (ID: 727156)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.