Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 511756 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê An
 Lê An - ID: 511756
 Name:  Lê An
 IP & Posted by:  203.162.3.152 on November 17, 2006 at 1:10pm
 Updated by:  November 18, 2006 at 1:54am
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Bình Dư)
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Môi giới nhà 
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  heavy drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  T?m bạn gái giải sầu
 Free Time:  games online, đọc báo rao vặt
 I Am:  MẬp, khoẻ, vui tính
 Looking For:  những bạn nữ lớn tuổi hơn, hơi mập 1 tí ( nhưng đừng có mập quá)

Back | Send Email to Lê An (ID: 511756)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.