Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 322272 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Vinh Trinh - ID: 322272
 Name:  Vinh Trinh
 IP & Posted by:  64.247.136.225 on April 20, 2005 at 5:46pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ice and snow
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  business man
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc hàng ngày, suy nghĩ hằng ngày và kết quả của nó sẽ trở thành mOc đích của hôm nay và mai sau.
 Free Time:  Du lịch ngoại quốc .Thường thì một mình một tàu thư thái nhiều ngày giữa lòng hồ mênh mông hoặc bồng bềnh trên biển, hoặc một mình cùng với chiec mô-tô rong duổi trong va ngoài nước .
 I Am:  Yeu con người, yêu trẻ thơ, yêu thiên nhiên và súc vật, bản chất hiền lành, dễ thương, dễ gần gũi, tính tình giản dị, thích cười đùa, ai cũng có thể trở thành bạn thân .
 Looking For:  không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, giàu nghèo, địa vị, trình độ văn hoá ...tôi là thuvanguom cham ca (chấm ca chứ không phải chấm đâu nha!)nếu sai sẽ khong bao giờ tới !

Back | Send Email to Vinh Trinh (ID: 322272)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.