Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 259661 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to kenny
 kenny - ID: 259661
 Name:  kenny
 IP & Posted by:  4.154.121.207 on October 23, 2004 at 1:18pm
 Updated by:  December 6, 2017 at 9:10pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Atlanta
 State/Province:  Georgia
 Zip:  30096
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm kiếm tiền để lo lắng cho tương lai sau này, cực trước sướng sau.
 Free Time:  Những thứ có lợi ích va thư giản
 I Am:  Có chút ít nói, dễ hoa đồng,giản dị,biết giúp đỡ người khác
 Looking For:  Everyone, hoi nghiêm túc tí xíu, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống

Back | Send Email to kenny (ID: 259661)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.