Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465469 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lilyred
 Lilyred - ID: 1465469
 Name:  Lilyred
 IP & Posted by:  66.249.82.70 on July 9, 2019 at 9:10pm
 Updated by:  July 15, 2019 at 3:17am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Mãi mãi có xa không????
 Free Time:  Nấu ăn, đọc sách, du lịch cùng bạn bè
 I Am:  Ít nói nhưng vui vẻ hòa đồng và chung thủy..
 Looking For:  Tình yêu cũng giống như một đôi giày vậy. Chiếc đẹp thì đi không vừa, chiếc vừa thì không đẹp nhất. Yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu

Back | Send Email to Lilyred (ID: 1465469)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.