Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464428 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to GÀ HẦM XẢ

 GÀ HẦM XẢ - ID: 1464428
 Name:  GÀ HẦM XẢ
 IP & Posted by:  66.249.82.68 on June 24, 2019 at 7:55pm
 Updated by:  July 17, 2019 at 5:47am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán Caffe
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người để lấy làm chồng nếu ai không có ý tìm vợ thì đừng có vô tìm tui nghe
 Free Time:  Xem ti vi chương trình tự phát là khong chin mot bây sau hai bôn bôn môt bây
 I Am:  Vui vẻ nhưng hơi khó khó một chút
 Looking For:  Tim tuổi từ 55 tới 60 ai dưới 55 tuổi đưng có vô làm phiền..tên tui là TRƯƠNG VỦ THƯỜNG

Back | Send Email to GÀ HẦM XẢ (ID: 1464428)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.