Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463444 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to 🌸Nhi🌸

 🌸Nhi🌸 - ID: 1463444
 Name:  🌸Nhi🌸
 IP & Posted by:  1.53.221.157 on June 8, 2019 at 7:29pm
 Updated by:  June 24, 2019 at 7:07pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc tốt và lập gia đình.
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, ra ngoài ăn uống cùng gia đình và bạn bè
 I Am:  Hơi trầm tính!
 Looking For:  Người lịch sự cùng tạo dựng gia đình, độ tuổi 40-45.

Back | Send Email to 🌸Nhi🌸 (ID: 1463444)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.