Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462719 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trầm hương

 Trầm hương - ID: 1462719
 Name:  Trầm hương
 IP & Posted by:  171.243.124.154 on May 27, 2019 at 4:16am
 Updated by:  July 1, 2019 at 9:24pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Khanh hoa
 Zip:  Q234678
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Se noi sau
 Free Time:  Xem phim dao phố. Và ở nhà dọn dep nau ăn
 I Am:  Vui vẻ than thien . Và rất yeu trẻ con chân thành và rất tôn trong dối phương . Luôn luôn lắng nghe và chia sẽ . Những khó khăn về tinh thần trong cuộc sống .
 Looking For:  Kiếm người độc thân . Chân thành và sâu sắc . Biết quan tâm ban gái . Dễ cùng nhau chia sẽ vể cuộc sống . Mong tìm người hop ý dễ tiến xa hơn . Chú ý . Xin trả lời thư có hình chính chủ và số phone . Ai có ý đùa giởn xin dừng làm phiền . Xin cảm ơn các bạn

Back | Send Email to Trầm hương (ID: 1462719)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.