Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462503 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Diễm Quỳnh

 Diễm Quỳnh - ID: 1462503
 Name:  Diễm Quỳnh
 IP & Posted by:  115.73.39.248 on May 23, 2019 at 7:45am
 Updated by:  May 23, 2019 at 5:08pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình
 Free Time:  Lướt fb, xem tin tức , xem film
 I Am:  Năng động, lắng nghe, học hỏi
 Looking For:  Hiền lành , thật thà , dễ mến, ngoại hình ưa nhìn

Back | Send Email to Diễm Quỳnh (ID: 1462503)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.