Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462390 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ket ban
 ket ban - ID: 1462390
 Name:  ket ban
 IP & Posted by:  42.112.230.94 on May 21, 2019 at 7:31am
 Updated by:  May 21, 2019 at 4:00pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  thich hoc hoi nang cao kien thuc, dang di tim 1 nua cua minh...
 Free Time:  Xem tivi,sach bao tap chi vi tinh.xem hai kich,di nha sach.....
 I Am:  Nghiem tuc, suy nghĩ chín chắn, chan thanh, song va lam viec het minh co trach nhiem.
 Looking For:  Hiểu nhau, thông cảm,có ý định gắn bó lâu dài,cám ơn các bạn đã xem qua profile này.

Back | Send Email to ket ban (ID: 1462390)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.