Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461826 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phan Lê Hạnh

 Phan Lê Hạnh - ID: 1461826
 Name:  Phan Lê Hạnh
 IP & Posted by:  14.165.34.6 on May 16, 2019 at 8:06am
 Updated by:  May 25, 2019 at 12:57am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Biên tập viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người cùng đi trên con đường tương lai.
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc. Cafe voi bạn bè.
 I Am:  Hiền, thích chân thật, thích cuộc sống có ý nghĩa. LH khong tam bon bay bay bay bon chin mot khong
 Looking For:  Một người chân thành và hiểu được mình.

Back | Send Email to Phan Lê Hạnh (ID: 1461826)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.