Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461719 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kevin Bingwen
 Kevin Bingwen - ID: 1461719
 Name:  Kevin Bingwen
 IP & Posted by:  154.124.38.177 on May 15, 2019 at 1:40pm
 Updated by:  May 15, 2019 at 3:58pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mối quan hệ nghiêm túc và thực tế
 Free Time:  Tình nguyện, đi dạo, khám phá những khu vực mới
 I Am:  Anh mát mẻ và vui vẻ khi ở bên, Anh cũng có rất nhiều thứ để cho đi khi yêu
 Looking For:  Mối quan hệ nghiêm túc và thực tế

Back | Send Email to Kevin Bingwen (ID: 1461719)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.