Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460681 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Duong
 Duong - ID: 1460681
 Name:  Duong
 IP & Posted by:  98.200.167.10 on April 27, 2019 at 12:27pm
 Updated by:  May 3, 2019 at 4:10pm
 Gender:  Female
 Age:  65
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77036
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Trước làm quen , lâu là ban .. Thân nhau , hiểu nhau.có thể là tri kỷ cua nhau....
 Free Time:  Việc nhà , Gymboree, đi bộ trên biển
 I Am:  Phụ nữ bình thường không có gì đặc biệt , phụ nữ mềm diệu ,chỉ Hơi kén chọn bạn nam cũng như bạn nữ.....sống độc lập . Thích lẽ công bằng và người thành thật ....những gì có thể nói được thì tôi nói ....không thể nói thì xin phép cho tôi cười trừ ......
 Looking For:  Bạn nam giống như tôi.....để ý quan tâm cho nhau....nói ít , nói điều thật. ..biết cãm xúc với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mìnhh....tuổi từ 60 và không hơn 65 . Chỉ trả lời thư chữ Việt

Back | Send Email to Duong (ID: 1460681)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.