Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460593 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lucy Nguyễn

 Lucy Nguyễn - ID: 1460593
 Name:  Lucy Nguyễn
 IP & Posted by:  123.23.196.209 on April 25, 2019 at 7:04am
 Updated by:  April 25, 2019 at 4:34pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tell u later
 Free Time:  Tell u later
 I Am:  Không phải tất cả đàn ông đều tệ bạc. Chỉ là phụ nữ có may mắn gặp được người đàn ông tốt hay không mà thôi. Không phải người phụ nữ nào cũng thực dụng, theo đuổi tiền bạc. Chi có đàn ông vì ngoại hình đẹp mà bỏ quên người phụ nữ tốt mà thôi. Ai trên đời cũng có quyền được hạnh phúc. Chỉ là họ có đủ khôn ngoan để lựa chọn con đường đi tới đó hay không thôi.
 Looking For:  Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa. Một người phụ nữ càng mạnh mẽ, thành thục cũng bởi vì cô ấy chưa gặp được người đàn ông đủ tốt.

Back | Send Email to Lucy Nguyễn (ID: 1460593)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.