Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460589 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuận
 Thuận - ID: 1460589
 Name:  Thuận
 IP & Posted by:  27.68.9.160 on April 25, 2019 at 6:02am
 Updated by:  May 25, 2019 at 4:29pm
 Gender:  Male
 Age:  59
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Chau thành BT
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cũng như bao nhiêu người đàn ông có hồ sơ trên VF này trước làm quen ,sau dược thí làm bạn.và sau nữa thì tuỳ minh va người dó thôi
 Free Time:  Làm nhựng gì mình chưa làm xong.chạy về quê thăm những người thân còn lại .
 I Am:  Trung thực.hài hước khi dược nói chuyện với nhừng người quen biết làm gì cũng muốn hoàn tất nhanh khong keo dài cong việc cũng như nhung vấn dề khac và co vui thì cung chẳng bao nhiêu
 Looking For:  Phụ nữ vui tính. Hiền hậu nói năng dâu ra do nhất la lo toan nội trợ chu toàn

Back | Send Email to Thuận (ID: 1460589)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.