Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460421 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phuong Thao
 Phuong Thao - ID: 1460421
 Name:  Phuong Thao
 IP & Posted by:  125.214.57.235 on April 22, 2019 at 8:23pm
 Updated by:  June 23, 2019 at 9:48am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi luôn chung thuỷ t.iu và hj vọng sẽ tjm đc người giống tôi
 Free Time:  Dạo biển, shopping, spa relax
 I Am:  Tôi là người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ và thương iu chiều chuồn ck con
 Looking For:  Một ng đàn ông tâm lývà sẵn sàng bỏ qua những quá khứ và sống với hiện tại, cùng Tôn Giáo và không hút thuốc

Back | Send Email to Phuong Thao (ID: 1460421)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.