Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459663 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Huong Huyen - ID: 1459663
 Name:  Huong Huyen
 IP & Posted by:  115.75.253.122 on April 8, 2019 at 8:54pm
 Updated by:  June 12, 2019 at 7:50am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Binh Duong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Luôn phấn đấu
 Free Time:  đọc sách , chăm sóc gia đình , món ăn
 I Am:  trầm tính , độc lập , biết cách sống , trẻ hơn tuổi thật.
 Looking For:  tri thức ( trình độ đại học trở lên ) đạo đức tốt , nghề nghiệp tốt . tuổi từ 44-60

Back | Send Email to Huong Huyen (ID: 1459663)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.