Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459657 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to chery
 chery - ID: 1459657
 Name:  chery
 IP & Posted by:  59.153.241.53 on April 8, 2019 at 7:06pm
 Updated by:  July 12, 2019 at 9:55pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon ,(Ha noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  nail and hair (nữ)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  thành công trong công việc và cuộc sống vui vẻ
 Free Time:  đi cafe,dắt cún đi công viên
 I Am:  vui vẻ ,hoà đồng ,thẳng thắng ,nghiêm tuc
 Looking For:  như tôi,vì không có thời gian vào vietsingle nên hãy liên hệ nói chuyện nhiều hơn

Back | Send Email to chery (ID: 1459657)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.