Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459361 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hà Ngọc

 Hà Ngọc - ID: 1459361
 Name:  Hà Ngọc
 IP & Posted by:  42.113.165.29 on April 3, 2019 at 5:23am
 Updated by:  April 20, 2019 at 4:50pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  đi những nơi lãng mạn cùng chồng con,cùng nhau giúp đở những người khó khăn,bất hạnh
 Free Time:  Du lịch gần,từ thiện,gym và tối về uống vài ly vang đỏ trước khi đi ngủ hi hi
 I Am:  Là người sống tình cảm,luôn hướng thiện
 Looking For:  Người đàn ông phù hợp,sống sâu sắc,yêu trẻ con,động vật và hưởng thụ cùng người yêu thương!

Back | Send Email to Hà Ngọc (ID: 1459361)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.