Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458957 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Kimmy - ID: 1458957
 Name:  Kimmy
 IP & Posted by:  105.112.96.64 on March 26, 2019 at 1:10pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sacramento
 State/Province:  California
 Zip:  94207
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  US ARMY
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Để sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến cuối đời, với người phụ nữ đặc biệt đó gọi một người chị, người bạn thân nhất và một người vợ.
 Free Time:   Chơi sáo, xem Kênh TV yêu thích của tôi (Địa lý Quốc gia), các hoạt động ngoài trời như mua sắm ở cửa sổ. Tiếng cười ....
 I Am:   Tôi tên là Kim, tôi là một chàng trai trung thực, dễ mến và chu đáo. Nếu bạn muốn biết thêm, hãy đặt câu hỏi
 Looking For:   Một người phụ nữ hiểu ý nghĩa thực sự của sự kết hợp. Yêu thương, chăm sóc, và trên hết, có phẩm giá bản thân và một tính cách tuyệt vời

Back | Send Email to Kimmy (ID: 1458957)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.