Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458416 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cali Buon
 Cali Buon - ID: 1458416
 Name:  Cali Buon
 IP & Posted by:  162.204.121.66 on March 17, 2019 at 3:59pm
 Updated by:  March 26, 2019 at 12:19am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Stanton
 Zip:  92670
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Assembly
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Làm việc tốt công việc hiện tại và tìm một người bạn .
 Free Time:   Cập nhật tin tức để trao dồi thêm kiến thức , phim , Dạo mát
 I Am:   Sống đơn giản ,ít nói , Hòa đồng , giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn .
 Looking For:   Một người bạn gái chân tình để cùng nhau chia sẻ vui buồn ( Hình để tạo hồ sơ )

Back | Send Email to Cali Buon (ID: 1458416)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.