Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458198 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MÁI ẤM GĐ

 MÁI ẤM GĐ - ID: 1458198
 Name:  MÁI ẤM GĐ
 IP & Posted by:  27.71.204.232 on March 14, 2019 at 1:00am
 Updated by:  May 23, 2019 at 11:07pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   XÂY DỰNG MÁI ẤM GIA ĐÌNH . ĐT : ( Không tám bốn ) ba sau 3,bốn tám không, 2 bốn bốn .
 Free Time:   DON DẸP NHÀ CỬA,THỂ DỤC THẨM MỸ , DU LỊCH .
 I Am:   NGHIÊM TÚC TRONG CHUYỆN TÌNH CẢM, LÃNG MẠN VÀ LUÔN YÊU MÁI ẤM GIA ĐÌNH.
 Looking For:   MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỨNG ĐẮN, NGHIÊM TÚC TRONG CHUYỆN TÌNH CẢM, CÓ Ý ĐỊNH KẾT HÔN, LÀ NGƯỜI MIỀN NAM Ở NƯỚC NGOÀI .

Back | Send Email to MÁI ẤM GĐ (ID: 1458198)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.