Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1457331 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tom
 Tom - ID: 1457331
 Name:  Tom
 IP & Posted by:  23.123.165.64 on March 5, 2019 at 2:37am
 Updated by:  March 28, 2019 at 1:52pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Reseda
 State/Province:  California
 Zip:  91335
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Coach
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Make money | kiếm tiền (đi cầy) để đi chợ đồ cổ
 Free Time:  Swap meet | Chợ trời, thích sưu tầm đồ xưa, Nghèo nên bắt buộc phài mua đồ cũ.
 I Am:  Down to earth | Bình dị không thích khoe khoang (có còn cái gì đâu mà khoe)
 Looking For:  Down to earth | bình dị và khó tính (hiền đôi lúc chán lắm) thích người có cá tính.

Back | Send Email to Tom (ID: 1457331)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.