Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1457241 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Yuri

 Yuri - ID: 1457241
 Name:  Yuri
 IP & Posted by:  125.103.124.42 on March 4, 2019 at 7:04am
 Updated by:  March 14, 2019 at 5:00pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kytakyushu
 Country:  Japan
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Xin nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Xin nói sau
 Free Time:  Trồng hoa, nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc
 I Am:  Là người sống nhẹ nhàng và bình thản với mọi thứ xảy ra xung quanh.
 Looking For:  Một người chân thành. Tôi trọng đối phương.

Back | Send Email to Yuri (ID: 1457241)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.