Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456454 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Dung

 Kim Dung - ID: 1456454
 Name:  Kim Dung
 IP & Posted by:  14.186.196.179 on March 1, 2019 at 6:30am
 Updated by:  July 15, 2019 at 8:21pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc chăm chỉ, xây dựng gia đình nếu gặp người phù hợp.
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, đọc tin tức
 I Am:  Thân thiện, dễ gần, thích du lịch, nấu ăn,...
 Looking For:  Chân thành, biết cảm thông, chia sẻ, sống nghiêm túc, lo làm ăn và muốn lập gia đình.

Back | Send Email to Kim Dung (ID: 1456454)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.