Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455732 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lá vàng !
 Lá vàng ! - ID: 1455732
 Name:  Lá vàng !
 IP & Posted by:  125.214.56.20 on February 17, 2019 at 10:05pm
 Updated by:  July 17, 2019 at 6:55am
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  0899511591
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Retired
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Xem TV,thể dục, câu cá...
 I Am:  Quốc tịch Mỹ, đã về Vũng Tàu nghỉ hưu. Sức khỏe tốt, sống lành mạnh, không rượu beer, cờ bạc, thuốc lá.
 Looking For:  Bạn nữ đang sống ở Vũng Tàu, từ 50t - 60t. Đơn giản, thật thà & không vướng bận.

Back | Send Email to Lá vàng ! (ID: 1455732)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.