Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455716 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to EMĐỢI ANHNÀY

 EMĐỢI ANHNÀY - ID: 1455716
 Name:  EMĐỢI ANHNÀY
 IP & Posted by:  222.253.191.154 on February 17, 2019 at 6:16pm
 Updated by:  February 20, 2019 at 4:56pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  viet nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  em mong se gap duoc nguoi thât long yêu thuong minh co thê cham soc minh cung nhau di hêt quang đoi con lai . gap đuoc nhau la duyên, đên voi nhau la nợ ca đoi. he he
 Free Time:  đoc sach, nâu an, đi chua ...
 I Am:  em cung ko biet nhân xet vê ban thân minh nhieu, tinh em thang than, vui ve , ngoan va nghe loi. hihi
 Looking For:  em hy vong day se gap duoc nguoi chinh chan, biet lo lang, chung thuy yeu thuong em thât long

Back | Send Email to EMĐỢI ANHNÀY (ID: 1455716)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.