Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455585 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn My My

 Nguyễn My My - ID: 1455585
 Name:  Nguyễn My My
 IP & Posted by:  14.167.207.84 on February 16, 2019 at 2:31am
 Updated by:  February 18, 2019 at 4:05pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bến Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm bạn lâu dài và đi đến hôn nhân
 Free Time:  Nấu ăn, đọc sách , du lịch
 I Am:  Vui tính và nấu ăn ngon
 Looking For:  Trung thực và biết chăm lo cho gia đình, có khả năng lo lắng cho tôi

Back | Send Email to Nguyễn My My (ID: 1455585)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.