Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1454604 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mỹ Trang

 Mỹ Trang - ID: 1454604
 Name:  Mỹ Trang
 IP & Posted by:  171.248.245.156 on February 2, 2019 at 1:05am
 Updated by:  March 15, 2019 at 1:52am
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế Toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu hiện tại và tương lai là mái ấm gia đình.....
 Free Time:  Công việc nội trợ, chăm sóc cháu, cafe giải trí cùng bạn bè, du lịch, ....
 I Am:  Hiền, vui tính, chân thành.
 Looking For:  Nam từ 42 đến 72 tuổi( Ít tuổi xin miễn thư nha ), mong mỏi 1 mái ấm thật sự, chân thành , 1 chút khiếu hài hước ,....

Back | Send Email to Mỹ Trang (ID: 1454604)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.