Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449950 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Hung Nguyen - ID: 1449950
 Name:  Hung Nguyen
 IP & Posted by:  70.186.109.53 on January 18, 2019 at 6:10am
 Updated by:  June 15, 2019 at 5:09am
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  1234
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  electrical
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người bạn cùng đi đến cuối đời
 Free Time:  đọc báo, coi tv, làm việc nhà, ra ngoài đi câu cá....
 I Am:  là người của gia đình, một chút nóng tính nhưng biết kềm chế, thân thiện.
 Looking For:  một bạn gái hiền, dễ chịu, người của gia đinh. một người bình thường thôi.

Back | Send Email to Hung Nguyen (ID: 1449950)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.