Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449544 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Khánh loan
 Khánh loan - ID: 1449544
 Name:  Khánh loan
 IP & Posted by:  123.19.168.208 on January 11, 2019 at 7:03am
 Updated by:  January 11, 2019 at 5:00pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Da nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc và xem phim
 I Am:  Vui tinh và hoà động,nhiệt tình
 Looking For:  Chân tinh và thành thật

Back | Send Email to Khánh loan (ID: 1449544)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.