Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449541 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Hanh Nguyen - ID: 1449541
 Name:  Hanh Nguyen
 IP & Posted by:  183.80.1.118 on January 11, 2019 at 5:45am
 Updated by:  January 12, 2019 at 5:00pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tay Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển công việc kinh doanh
 Free Time:  Nấu ăn, làm vườn, du lịch hoặc coffee cùng bạn bè
 I Am:  Trung thực, chung thủy, ghét sự giả dối
 Looking For:  Mong được làm quen và có bạn tri kỷ để chia sẽ buồn vui trong cuộc sống. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn Find a partner to sharing with my life. A Serious relationship.

Back | Send Email to Hanh Nguyen (ID: 1449541)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.