Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449076 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 true_love - ID: 1449076
 Name:  true_love
 IP & Posted by:  77.193.246.231 on January 4, 2019 at 4:53am
 Updated by:  January 4, 2019 at 4:27pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  nice
 Zip:  06000
 Country:  France
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sẽ làm một công việc nao đó cho riêng mình để phấn đấu lên cho cuộc sống
 Free Time:   Xem tv lên mạng đọc báo nghe nhạc và chơi thể thao
 I Am:  Bình thường như bao người khác ghét giả doi, thật thà và chung thủy với người mình yêu
 Looking For:  Mình chỉ kiếm người nào thật sự muốn làm quen ko đùa giỡn, hay nói xạo, chỉ người nào thật sự muốn làm bạn với mình nếu hợp sẽ tiến xa hơn

Back | Send Email to true_love (ID: 1449076)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.