Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449073 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mãi Yêu

 Mãi Yêu - ID: 1449073
 Name:  Mãi Yêu
 IP & Posted by:  42.112.159.119 on January 4, 2019 at 3:56am
 Updated by:  March 15, 2019 at 5:12pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  bí mật ...
 Free Time:  Xem báo mạng ,
 I Am:  Trung thực , vui vẻ hoà đồng ,thẳng tính.....
 Looking For:  Tìm bạn trai thật thà, tìm hiểu đi đến lâu dài

Back | Send Email to Mãi Yêu (ID: 1449073)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.