Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448593 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bằng Lăng Tí
 Bằng Lăng Tí - ID: 1448593
 Name:  Bằng Lăng Tí
 IP & Posted by:  123.20.209.175 on December 27, 2018 at 3:58am
 Updated by:  December 27, 2018 at 6:01am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  SAI GON
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Ban hàng online
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc hiện tại,lập gia đình sinh baby, ổn định, bình yên
 Free Time:  Đọc sách, coi phim, ăn uống với bạn bè
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, tuỳ hứng
 Looking For:  Chân tình, chung thuỷ, sống có trách nhiệm,tuỳ duyên, nếu hợp cùng nhau đi đến con đường lâu dài

Back | Send Email to Bằng Lăng Tí (ID: 1448593)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.