Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448415 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hong An
 Hong An - ID: 1448415
 Name:  Hong An
 IP & Posted by:  14.245.31.226 on December 23, 2018 at 10:15pm
 Updated by:  February 11, 2019 at 7:55pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  đà nẵng
 State/Province:  North Carolina
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa để yêu thương.
 Free Time:  Nghe nhạc,đọc sách,nấu ăn...
 I Am:  Nhẹ nhàng,hiền lành và dể thương,sống tình cảm, thân thiện, vui vẻ...
 Looking For:  Tùy duyên.

Back | Send Email to Hong An (ID: 1448415)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.