Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448369 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang Trang

 Trang Trang - ID: 1448369
 Name:  Trang Trang
 IP & Posted by:  59.153.255.247 on December 23, 2018 at 1:47am
 Updated by:  January 19, 2019 at 1:11am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn tiến đến hôn nhân
 Free Time:  Nấu ăn, đọc sách...
 I Am:  Vui tính, chân thành. Không phô trương. Không biết nói dối
 Looking For:  Chân thành.

Back | Send Email to Trang Trang (ID: 1448369)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.