Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448321 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoàng Oanh
 Hoàng Oanh - ID: 1448321
 Name:  Hoàng Oanh
 IP & Posted by:  42.114.17.136 on December 22, 2018 at 6:21am
 Updated by:  January 13, 2019 at 9:00pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Mầm non
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm hiểu nếu yêu thì tiến tới xa hơn, còn không thì là bạn nhé.
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, du lịch, shopping.
 I Am:  Vui vẻ, rất dễ hoà đồng với mọi người.
 Looking For:  Mong tìm được một người vui tính và thật chân thành trong tình cảm để tiến tới xa hơn, không phân biệt tuổi tác đâu ạ.

Back | Send Email to Hoàng Oanh (ID: 1448321)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.