Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447779 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Xuân

 Thanh Xuân - ID: 1447779
 Name:  Thanh Xuân
 IP & Posted by:  27.3.0.120 on December 12, 2018 at 11:11pm
 Updated by:  May 26, 2019 at 4:36pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được đối phương cùng đi hết con đường còn lại.
 Free Time:  Yoga, nghe nhạc, dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè.
 I Am:  Dễ mến,dịu dàng thấu hiểu chia sẻ với đối phương, chững chạc, sống hướng ngoạị, yêu thiên nhiên,...
 Looking For:  Đàn ông chững chạc, muốn xây đựng gia đình,chân thành,trung thực, để dành phần còn lại của cuộc đời tôi.

Back | Send Email to Thanh Xuân (ID: 1447779)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.