Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447285 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tim hoa ca

 tim hoa ca - ID: 1447285
 Name:  tim hoa ca
 IP & Posted by:  42.112.156.126 on December 4, 2018 at 1:36pm
 Updated by:  December 5, 2018 at 11:03pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  nt
 Zip:  0905111731
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Gv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người cùng tôi sớm tối bên nhau, bước quá những vui buồn của cuộc đời.
 Free Time:  nghe nhạc, nấu ăn, ngồi ngắm cảnh biển....
 I Am:  Tôi là người sống đơn giản. khoing trang điểm, không nhảy nhót.... Hình bên chính tôi hiện giờ.
 Looking For:  người nam muốn lập gia đình, chấp nhận tôi bằng sự yêu thương chân thành, tên hồ sơ là mail bên yahoo chấm com.

Back | Send Email to tim hoa ca (ID: 1447285)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.