Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447271 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quốc Việt

 Quốc Việt - ID: 1447271
 Name:  Quốc Việt
 IP & Posted by:  14.246.229.236 on December 4, 2018 at 6:33am
 Updated by:  December 7, 2018 at 1:12am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh gia đình
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm được người bạn đời thật nghiêm túc trong tình cảm, lập gia đình cùng xây đựng hp gia đình
 Free Time:  Nghe nhạc, cà phê, du lịch
 I Am:  Bình dị, đơn giãn, vui vẻ, hòa đồng
 Looking For:  Có thể có những thiếu xót vì ko ai hoàn hảo, nhưng sự chung thủy là yếu tố quan trọng mà tôi tìm kiếm.

Back | Send Email to Quốc Việt (ID: 1447271)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.