Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447218 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vi
 Vi - ID: 1447218
 Name:  Vi
 IP & Posted by:  116.108.107.106 on December 3, 2018 at 6:57am
 Updated by:  February 11, 2019 at 3:45pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  mục tiêu ngắn là đc mặt bớt mụn, da trắng hơn, đc no bụng mỗi ngày kaka. Mục tiêu dài thì dài lắm cái ô nhỏ xíu k kể hết đc đâu
 Free Time:  onl,...
 I Am:  lành tính
 Looking For:  1 người con trai hợp tính, trên mức bạn bè bình thường 1 chút nhưng k phải tình yêu, chắc gọi là "tri kỷ"

Back | Send Email to Vi (ID: 1447218)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.