Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446289 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Minh Thu

 Minh Thu - ID: 1446289
 Name:  Minh Thu
 IP & Posted by:  113.172.109.127 on November 18, 2018 at 4:27am
 Updated by:  December 11, 2018 at 12:05am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  NV V.phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  TÌM BẠN KẾT HÔN.KO ĐÙA GIỠN,HÃY THẬT LÒNG
 Free Time:  Nấu ăn, xem film,xem tin tức,nghe nhạc...
 I Am:  Hiền,vui vẻ,biết lắng nghe,xem số liên lạc trên những tấm hình.Chia sẽ và chung thủy....
 Looking For:  Vui vẻ, ga lăng,rộng lượng.Nhìn kỹ trên những tấm hình có số để liên lạc nhé.Hãy Thật lòng và chung thủy...

Back | Send Email to Minh Thu (ID: 1446289)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.