Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446268 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TÌm bạn

 TÌm bạn - ID: 1446268
 Name:  TÌm bạn
 IP & Posted by:  1.53.53.63 on November 17, 2018 at 8:26pm
 Updated by:  December 9, 2018 at 9:24pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tri kỷ- mục tiêu lâu dài là lập gđ
 Free Time:  Cafe, nghe nhạc, xem phim và đi du lịch
 I Am:  Tình cảm, yêu con nít ...
 Looking For:  Các bạn Nữ có cùng mục tiêu

Back | Send Email to TÌm bạn (ID: 1446268)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.