Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446024 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Chân thành

 Chân thành - ID: 1446024
 Name:  Chân thành
 IP & Posted by:  103.199.43.217 on November 13, 2018 at 10:26pm
 Updated by:  November 14, 2018 at 4:02pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Nghe nhạc, xem tin tức online,..
 I Am:  Sâu sắc, chung thủy, thích kinh doanh, nghiêm túc trong vấn đề tình cảm.
 Looking For:  Chung thủy, chân thành,nghiêm túc trong vấn đề tình cảm, muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.

Back | Send Email to Chân thành (ID: 1446024)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.